Pilkkikisat 23.3.2019

24.03.2019 20:44

Tulokset:

1. Teemu 2,36

2. Osmo 2,15

3. Simo 2,04

4. Seppo 1,79

5. Kari 1,50

6. Matti 1,11

7. Esa 1,10

8. Rauno 0,95

9. Arto 0,92

10. Martti 0,59